D'HOORE & THIELEMANS, Geassocieerde notarissen te Beernem

 

D'HOORE & THIELEMANS

Geassocieerde notarissen te Beernem

De schenkingstarieven

Het belastingtarief is afhankelijk van de fiscale woonplaats van de schenker. De fiscale woonplaats van de schenker wordt beoordeeld in een tijdskader van vijf jaar voorafgaand aan de schenking. Was de schenker in de vijf jaar voorafgaand aan de schenking woonachtig in meerdere gewesten, dan zal het gewest waar de schenker het langst gewoond heeft de doorslag geven bij het bepalen van de schenkbelasting. Is de schenker geen inwoner van België dan gelden andere regels.

De plaats waar het notariskantoor zich bevindt, speelt geen  rol. De woonplaats van de begiftigde is evenmin van belang. Ook de ligging van het geschonken roerend of onroerend goed is irrelevant.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .